Nyheter

Byggboomen ställer utmaningar och Berlings vill vara ledande inom glasbranschen.

Därför förbättrar vi våra möjligheter med ny organisation från den 1 januari 2017.

Berlings Glas satsar och renodlar verksamheten

Entreprenadverksamheten stärks genom att lokaler friställs när glasmästeriverksamheten flyttar ut.

Berlings Glasmästeri finns nu på Flygaregatan 25.

Glasmästeriverksamheten erbjuder glasreparationer - glasräcken - skjutdörrar i enkelglassystem - garderobsdörrar - speglar - köksglas - duschväggar - plast - solfilm.

Halmstad Glas & Fogservice.

HGF utvecklas vidare och glasdelen införlivas i Berlings Glasmästeri AB.

Faktaruta

Anders Berling AB är moderbolag till bolagen

Berlings Glas AB, VD Anders Berling 25 anställda, Reparatörgatan 3, 035-180180

Berlings Glasmästeri AB, VD Mia Berling, PC Krister Gottschalk, 6 anställda, Flygaregatan 25, 035-100180

Halmstad Glas & Fogservice AB, VD Mia Berling, PC Niklas Johansson, 8 anställda, Jutarumsvägen 4, 035-219500